Make your own free website on Tripod.com

Oyun da yer alan
 karakterler
(The Characters)

Karagöz ve Hacivat 18yy
AnahtarlıDeli
Arap Köle
Arzaka Banu
Baltalı Beberuhi
Fenerli Beberuhi
Cazu
Çengi
Ciğerci
Davulcu Karagöz
Deli ve Baltalı Beberuhi
Dibekçiler
Dragon Ferhat
Elif Zenne
Erotik Zenne
Eşkiya
Feraceli
Feraceli 1
Feraceli ve Çelebi
Feraceli ve Çelebi 1
Himmet ve Yahudi
İskelet
Kanaryalı Çelebi
Kantocu
Karacaoğlan Çelebi
Karagöz Bekçi
Karagöz Kantoda
Kaşıklı Çelebi
Kekeme ve Hım Hım
Kemençeli Laz ve Ayvaz
Lazlar Horon
Laz ve Karısı
Matiz
Nakaye Cazu
Roman Şarkıcı
Tanzimat Çelebi ve Zenne
Tiryaki
Tiryaki 18yy
Udlu Zenne
Yelkenli Zenne
Zenne 3
Zenne Evde
Zeybek Çelebi
Acayubul Mahlukat
Aşık Hasan ve Muslu
Aslan
Tahir
Zühre
SalincakKARAGÖZ
(zill-i hayal)

"A meaning deep is in the shadow play
For him who sits on wisdom's highest throne.
Figures and forms pass by and fade away,
Then all is gone, The Ruler stays alone."
              
                              (by an unknown  Arab poet)

Special thanks to :
Metin ÖZLEN, Metin AND, Uğur GÖKTAŞ

Sürç-i lisan ettik ise affola
(may my transgressions be forgiven)

E-mail

owisplanet@hotmail.com

Karagöz
Hacivat
Beberuhi 1
Beberuhi 2
Çelebi 1
Çelebi 2
Bolulu
Kastamonulu
Kayserili
Laz
Muhacir
Tuzsuz Deli Bekir 1
Tuzsuz Deli Bekir 2
Tiryaki
Zenne 1
Zenne 2
Arap
Çerkez
Yahudi 1
Yahudi 2
Haham
Ferhat
Pehlivanlar
Cadı
Cin
Ferhat Dağı Delerken
Kızıl Cin
Köpek ve Ahu
Külhan Tulumbacı
Yaşar ve Sivrikoz
Yedi Başlı Ejder
Zuba Adlı Melek
Çelebi ve Zenne
Deve Kervanı
Zenne Arabada
Hamamcı
Zenne Zühre

Mekanlar ve Objeler
(Places and Objects)
Bahçe
Gemi
Meyhane
Göstermelik
İskeleler
Kavak Ağacı
Yazıhane
Çadır
İznik Kandilleri
Leyla'nın Evi
Limon Ağacı
Hamam

 

copyright © 2001 - owi's planet ® - designed by Turgay ALTUNSOY