Make your own free website on Tripod.com

Bu basit script listeden seçtiğiniz rengi arka plan rengi olarak sayfanızda görüntüler.
Tabii, isterseniz seçenekleri Türkçeleştirebilirsiniz. Ben Blue'yu Mavi yaptım...

<Body>..arasına kopyala..</Body>