Make your own free website on Tripod.com

SİSTEM YÖNETİCİSİ

Bir profesörün mezun edeceği öğrencilerine verdiği son ders :

"Bilgisayar Mühendisi Arkadaş, İnşallah iyi bir donanımcı veya iyi bir programcı veya iyi bir network'çü (ağ) veya iyi bir system administrator
(sistem yöneticisi) olacaksın.

Yalnız şu mühim meseleleri sakın aklından çıkarma:
Bu kainatın öyle bir donanımcısı vardır ki, bütün mevcudâtı ve içinde yer
yüzünü create (yaratmak) etmiş, güneşi bir power source (güç kaynağı), ayı bir system clock (sistem saati) yapmış. O power source'dur ki kesintiye uğramaz ve o system clock'tur ki şaşmaz ve şaşırmaz, o donanımcının ilminin ve sanatının nihayetsizliğini gösterir.
Bu zât aynı zamanda öyle yüce bir programcıdır ki, şu muazzam dünya üzerinde çalışacak şekilde koca hayat programını yazmış, yüz binlerce yıldan fazladır, error (hata) verdirmeden, crash (iflas,çökme) ettirmeden çalıştırıyor.

Eğer onun ne kadar iyi bir programcı olduğunu da anlamak istersen,
önce kendine bak. Gözünle göremediğin küçücük bir hücrene bütün kodunu
save (kayıt) etmiş ve yine o küçücük hücrende execute (sürdürmek) ettiriyor. Madem ki DNA'nın bir program olduğu apaçıktır, ve bir program programcısız olamaz demek ki senin programcılığın ancak o büyük zâtın
programcılığına ancak bir ayna hükmündedir. Yine senin bütün hücrelerinden oluşturduğu network'ün içinde hadsiz protokollerle o
hücreleri konuşturduğu gibi, madem ki senin de diğer insanlarla türlü dillerde ve protokollerde konuşabilmen için gerekli donanımı yanına
vermiştir, öylece de gördürüyor, konuşturuyor ve dinletiyor. Ve madem
ki sen etrafındaki bütün cisimlerden haber alasın diye ışık, ses gibi türlü media'yı (iletişim aracı) hazırlamış kullandırıyor, ve sen bunları keşfeder,
kullanır fakat bir yenisini ekleyemezsin, o halde öyle büyük bir network uzmanı zât vardır ki senin her türlü ihtiyacını bilir, ona göre donanımını verir.
Senin network'çülüğün ancak onun, sonsuz ilminden sana verdiği bir
küçük parça ve bir büyük nimettir.

Arkadaş, aldanma!

Şu güzel dünya hayatı programı bir limited trial version'dur(sınırlı deneme sürümü), görüyorsun ki elde ettiğin malı mülkü hiç bir surette save
edemiyorsun. Öyle ise, bu kâinat yazılımını yazanı tanı. Hem hiç mümkün müdür ki bir programcı bu kadar güzel bir program yapsın ve yaptığı programda about (hakkında) kesimi koyup kendini tanıttırmasın.
Öyle ise bu kainatın en büyük donanımcısı, programcısı, network'çüsü ve
system administrator'u olan zâtın her yere işlediği about kesimlerini
gör, öğren, full (tam sürüm) versiyonunu kazanmak için çalış.

Unutma ki hiç bir hareketin atlanmadan çok dikkatli log'lar (kayıt) tutuluyor.
Bu log'lar her şeye gücü yeten o system administrator tarafından
kontrol edilecektir."