Make your own free website on Tripod.com

AT SORUNU

Temel ile İdris tarlaya giderken yol uzun olduğu için iki tane at almaya
karar verirler. Ve alırlar. İlk sabah uyandıklarında hangi at senin hangi at
benim kavgasını yaparlar. Bunun üzerine Temel kendi atının kuyruğunu
keser ve İdris'e, "kuyruğu kesik olan penimdur tamam mi?" der. Bunları
gizlice izleyen muzip amcaları sinsi sinsi güler. Ertesi gün uyanıp ahıra
girdiklerinde bir de bakarlar ki atların ikisinin de kuyruğu kesik ve tekrar kavgaya başlarlar. Bu kez İdris atın birinin kulağını kesip Temel'e, "kulağı kesik olan penimkidur Tamam mi?" der.
Üçüncü gün tekrar ahıra girdiklerinde bir de bakarlar ki atların ikisinin de kuyrukları ve kulakları kesik tam kavgaya başlayacakken Temel der ki :
"Ula İdrus Haçen ben karar verdim en iyisi sen siyah atı al pende beyazı
alayım. Tamam mi?"